­

Richat „Sznupok” Poliwoda

„Grzychy naszych fatrōw” to je piyrsze ôpowiadaniy, w kerym poznocie „Sznupoka”. Ciekow żech je, eli bydziecie mu rade. Godom ôd razu, że szrajbuja to niy ino do szpasu. Ja, szpas na zicher je ważny, nale chcymy tyż, cobyście przi tyj przileżitości tyż cosik dowiedzieli sie wiyncyj ô tym naszym Ślōnsku, na kerym miyszkomy. Skiż tymu ftedy ôwdy bydymy dodować do naszego ôpowiadaniu informacje ô placach, w kerych dzieje sie akcjo.

Kożdy na Ślōnsku ciyngiym wajo, co niy momy sam żodnych bohatyrōw. Co wiyncyj, niykierzy godajōm, że nasza nacyjo je blank „dupiato” i nadowomy sie ino do ciynżkij roboty. Jakiś czos tymu  wynokwił żech chopa, kery mianuje sie Achim Hanusik, robi za policaja i bezma je chytry choby Sherlock Holmes, a wyzgerny choby James Bond. I, forsztelujcie sie ino, ôroz sie okozało, że Ślōnzoki zaczli przoć kōmisorzowi Hanusikowi, kupować ksiōnżki ô nim (wydowane bez SilesiaProgress.org), roztomajte tyjatry zaczły na binie wystowiać jego przigody, a poru karlusōw wziynło i napoczło kryncić tyż i film. Wszystko to pokozuje, że Ślōnsk dugo czekoł na swoich bohatyrōw: niy ino hajerōw, kere poradzōm wyfedrować dwiesta procynt normy, nale takich, co majōm w siebie kōncek z Bonda i kōncek z Holmesa…

Terozki prziszōł czas na drugigo, po kōmisorzu Hanusiku, ślōnskigo bohatyra. Richat „Sznupok” Poliwoda to już niy ma żodyn policaj. To je wybildowany chop, kery ô historyji swojigo hajmatu wiy bezma wszisko.  Ja, trza to pedzieć, kōncek maszketny, nale przeca kożdy naukowiec mo swojigo ptoka, pra? Blank jednako jak Hanusik, „Sznupok” tyż poradzi roztomajte tajymnice erklerować, ino że jymu pomogo w tym to, co wiy ô Ślōnsku. Cōłkie żywobycie sznupōł po roztomajtych ksiōnżkach ô naszym hajmacie, skiż tego erbnōł swoje drugie miano.

Władca cynku

Czytaj po śląsku

Pon cynku

„PON CYNKU” HAMERYKON W CHORZOWIE W keroś niydziela popołedniu karlus i jego libsta siedzieli pod jednym z paryzoli we Parku Ślōnskim[i]. Karlus słepō [...]

Czytaj po polsku

Władca cynku

„WŁADCA CYNKU” AMERYKANIN W CHORZOWIE W któreś z niedzielnych popołudni młody mężczyzna siedział w towarzystwie dziewczyny pod jednym z parasoli w Par [...]

Grzechy naszych ojców

Czytaj po śląsku

Richat „Sznupok” Poliwoda – „Grzychy naszych fatrów”

Grzychy naszych fatrów - „Wiater" Zefel Sojka ani niy poradził spamiyntać kej ôstatnio wiōł sam taki wiater. Bez ôkno widziōł ludzi, kere miyli ciynżk [...]

Czytaj po polsku

Richat „Sznupok” Poliwoda – „Grzechy naszych ojców”

Grzechy naszych ojców - "Wiatr" Józef Sojka nie potrafił przypomnieć sobie, kiedy ostatnio wiał tak silny wiatr. Przez okno widział ludzi usiłujących [...]